رفتن به محتوا

آیا باید لایک هایم را در اینستاگرام مخفی کنم؟ – یاراپلاس

  • خلاقیت می تواند بدون لایک شکوفا شود
  • اصالت بیشتر
  • کیفیت را برجسته کنید نه کمیت
  • مضرات احتمالی پنهان کردن لایک هایتان
  • شراکت ها و معاملات برند می توانند تحت تأثیر قرار گیرند
  • عدم شفافیت