رفتن به محتوا

آیا چرخ فلک های اینستاگرام تعامل بیشتری دارند؟ – یاراپلاس

  • روی نرخ تعامل تمرکز کنید، نه مشارکت متوسط
  • به طور مداوم چرخ فلک ایجاد می کند
  • ما از بازخورد شما خوشحال خواهیم شد