رفتن به محتوا

اصول رنگ شناسی وکاربرد آن از نظر گرافیست های یاراپلاس

 • رنگ شناسی به چه معناست؟
 • آشنایی با چرخه رنگ
 • خصوصیت رنگ
 • زیبایی‌شناسی رنگ‌ها
 • سردی و گرمی رنگ‌ها
 • جایگاه استفاده از رنگ
 • بررسی مفاهیم بصری رنگ‌های مختلف
 • رنگ زرد
 • رنگ قرمز
 • رنگ سبز
 • رنگ آبی
 • رنگ‌های خنثی
 • چگونه از رنگ‌های مختلف در کنار هم استفاده کنیم؟