رفتن به محتوا

اصول طراحی Ui از زبان متخصصان یارا پلاس

 • با طراحی مناسب ui استفاده از سایت را آسان‌تر کنید
 • یک طراح ui باید به چه مسائلی فکر کند؟
 • تفاوت طراحی گرافیک با اصول طراحی ui
 • با رعایت اصول طراحی Uiمشتریان خود را وفادار کنید!
 • نظم ساختار را رعایت کنید
 • موارد مورد نیاز کاربران را جلوی چشمشان قرار دهید
 • فراموش نکنید که آسانی در سادگی است
 • کاربر را هول نکنید
 • کاربر را در صورت بروز خطا راهنمایی کنید
 • علم روانشناسی در خدمت اصول طراحی Ui
 • قانون وون استورف
 • قانون هیکس
 • قانون مجاورت گشتالت
 • اثر موقعیت‌های سطری