رفتن به محتوا

اطلاعات جمعیتی و داده های YouTube در سال 2022 [+ Generational Patterns] -یارا پلاس

 • دموگرافیک YouTube 2022
 • جمعیت عمومی کاربر YouTube
 • جمعیت سنی YouTube
 • جمعیت شناسی جنسیتی YouTube
 • جمعیت شناسی جغرافیای YouTube
 • آنچه که نسل های مختلف در یوتیوب تماشا می کنند
 • آنچه Gen Z در YouTube تماشا می کند
 • نکاتی برای بازاریابان ویدیو
 • آنچه که هزاره ها در یوتیوب تماشا می کنند
 • نکاتی برای بازاریابان ویدیو
 • چگونه جمعیت دموگرافیک مناسب را در YouTube هدف قرار دهیم