رفتن به محتوا

همه چیز در رابطه با افزایش میزان نصب اپلیکیشن ها

  • ویژگی‌های یک اپلیکیشن موفق
  •  توضیحات اپلیکیشن
  • آیکون اپلیکیشن
  • عکس گرفتن از اپلیکیشن
  • پیش نمایش ویدئویی از اپلیکیشن
  • رتبه بندی اپلیکیشن
  •  افزایش تضمینی نصب اپلیکیشن شما و در نهایت موفقیت شما
  • عوامل مؤثر در قیمت نصب تضمینی