رفتن به محتوا

اگر همه سازنده محتوا هستند – آیا کسی هست؟ -یارا پلاس

  • آیا هرکسی که محتوا تولید می کند «خالق محتوا» است؟
  • برای تبدیل شدن به یک سازنده محتوا، فقط به یک گوشی هوشمند نیاز دارید.
  • تبدیل شدن به یک سازنده محتوا در رسانه های اجتماعی دیگر وسیله ای برای رسیدن به هدف نیست.