رفتن به محتوا

به گفته معاون موفقیت مشتری Credly، چرا اصالت محل کار بیش از همیشه مهم است -یارا پلاس

  • منظور از آوردن کل خود به کار چیست و چرا مهم است
  • بنابراین – اصالت در عمل چگونه به نظر می رسد؟
  • چگونه می توانید اصالت را در محل کار تشویق کنید؟
  • وقتی نوبت به ایجاد یک فرهنگ اصیل می رسد، چگونه کسب و کارها شکست می خورند؟