رفتن به محتوا

تبلیغات در اینستاگرام و تاثیر آن در رونق کسب کار

 • نقش اینستاگرام در افزایش رونق کسب و کار
 • اینستاگرام و تبلیغات در آن
 • انواع روش‌های تبلیغاتی در اینستاگرام و محل‌های نمایش‌ آن‌ها
 • تبلیغات با محوریت تصاویر در اینستاگرام
 • تبلیغات با محوریت ویدئو در اینستاگرام
 • تبلیغات با محوریت تصاویر متوالی
 • هدف شما تعیین کننده نوع تبلیغات
 • تبلغات آگاهی از برند (Brand Awareness)
 • تبلیغات جلب کننده توجه (Consideration)
 • تبلیغات با محوریت تبدیل (Conversion)
 • افزایش قدرت برند در اینستاگرام با چند مرحله ساده