رفتن به محتوا

تونل انجماد چیست و چه استفاده‌ای از آن میشود

  • کاربرد تونل انجماد چیست
  • تونل‌های انجماد به چه صورتی کار می‌کنند
  • آشنایی با روش انجماد آرام
  • آشنایی با روش انجماد سریع
  • توضیح در رابطه با روش انجماد با وزش هوای سرد
  • توضیح در رابطه با روش انجماد با روش تماس غیر مستقیم
  • توضیح در رابطه با روش انجماد با عمل غوطه ور سازی
  • عوامل تاثیر گذار در میزان کیفیت انجماد محصولات
  • قیمت طراحی و ساخت تونل انجماد
  • معرفی مجموعه طراحی و ساخت سردخانه برادران حقیقی