رفتن به محتوا

جهان اول حریم خصوصی به روابط مشتری شما آسیب نمی رساند، آنها را متحول می کند: بینش CMO HubSpot -یارا پلاس

  • دنیای اول حریم خصوصی چیست؟
  • چرا حریم خصوصی مهم است
  • چگونه می توانید برای اولین دنیای حریم خصوصی آماده شوید؟
  • استفاده از داده های شخص اول در عمل
  • HubSpot و ادغام جدید گوگل برای بهتر جمع آوری داده های شخص اول