رفتن به محتوا

در اینجا کاری است که من بعد از تجربه فرسودگی شغلی متفاوت انجام می دهم – یاراپلاس

 • من با ارزیابی مجدد نیازهای انرژی خود شروع کردم
 • اینکه تقویمم برای من کار کند
 • استفاده از نقشه انرژی برای تفویض اختیار
 • برای خودم وقت رزرو می کنم
 • من به جای واکنش بر روی استراتژی کار کرده ام
 • هر روز یک هدف اصلی را انتخاب کنید
 • ایجاد انتظارات واقع بینانه با تیمم
 • به کارمندانم قدرت می دهم که خودشان تصمیم بگیرند
 • من به طور مداوم در حال ایجاد عادات مثبت جدید هستم
 • کاهش اعلان‌ها و بررسی پیام‌ها در زمان خودم
 • آموزش تیمم در مورد اینکه چه زمانی چیزی را فوری تلقی کنند