رفتن به محتوا

رهبری تحول آفرین چیست؟ [+ How It Drives Innovation] -یارا پلاس

 • رهبری تحول آفرین چیست؟
 • چرا رهبری تحول آفرین موثر است؟
 • 1. امنیت روانی را ارتقا می دهد.
 • 2. پیشرفت شغلی را در اولویت قرار می دهد.
 • 3. نوآوری و عملکرد بالا را افزایش می دهد.
 • 4. مدیریت میکرو را کاهش می دهد.
 • 5. ذهنیت رشد را پرورش می دهد.
 • رهبری تحول آفرین در مقابل رهبری تعاملی
 • نمونه های رهبری تحول آفرین
 • 1. ماریسا آندرادا، مدیر ارشد تنوع، گنجاندن و افراد در Chipotle.
 • 2. کیتی برک، مدیر ارشد مردمی در HubSpot.
 • 3. ایندرا نویی، مدیر عامل سابق پپسی کو.
 • برگردیم به تو