رفتن به محتوا

سردخانه برادران حقیقی

  • کاربرد سردخانه
  • انواع سیستم‌های سرمایشی
  • نحوه کارکرد سیستم‌های آمونیاکی به چه صورت است
  • تفاوت سیستم‌های بالای صفر و زیر صفر
  • تجهیزات ساخت سیستم‌های زیر صفر و انواع آن
  • سیستم‌های بالای صفر و کاربرد آن‌ها
  • اهمیت وجود سیستم‌های بالای صفر
  • تجهیزات لازم برای ساخت یک سیستم سرمایشی صنعتی
  • چه عواملی در هزینه نهایی ساخت یک سیستم سرمایشی اثرگذار است
  • مشاوره با افراد متخصص قبا از شروع به ساخت