رفتن به محتوا

طراحی و ساخت انواع سردخانه

 • سردخانه چیست؟
 • تقسیم بندی بر اساس عملکرد
 • دستگاه های فریونی
 • دستگاه های آمونیاکی
 • سردخانه زیر صفز
 • سردخانه بالای صفر
 • تجهیزات مورد نیاز در احداث سردخانه
 • قطعات مهم به کار رفته در ساخت
 • کمپرسور و کندانسور
 • اوپراتور
 • تجهیزات داخلی به کار رفته در ساخت
 • 1. تابلو برق
 • چراغ روشنایی
 • کانکس سردخانه ای
 • مزایای استفاده از کانکس مخصوص
 • انواع کاربرد های کانکس
 • عایق سردخانه و انواع آن