رفتن به محتوا

سفارش طراحی آیکون اختصاصی نکات و ترفندهای آن

  • بررسی نکات طراحی آیکون اختصاصی
  • آیکونی طراحی کنید که خوانا باشد
  • آیکون‌ها فقط تصویر نیستند
  • از کلمات و نوشته‌ها استفاده نکنید
  • از رنگ‌ها جسورانه استفاده کنید
  •  ابعاد را در نظر بگیرید
  • آیکون‌ها را بدون رنگ طراحی کنید
  • به مربعی بودن آیکون‌ها توجه کنید
  • انواع آیکون‌ها
  • به طور خلاصه