رفتن به محتوا

سفارش طراحی سررسید تبلیغاتی و اصول آن

 • چرا طراحی سررسید تبلیغاتی اهمیت ویژه‌ای دارد؟
 • انواع سررسید از جهت نمایش روزها
 • سررسیدهای روز شمار
 • سررسیدهای دو روز شمار
 • سررسیدهای جمعه ‌مشترک
 • سررسیدهای هفت روز در یک صفحه
 • سررسیدهای هفت روز در دو صفحه
 • سررسیدهای یک ماه در یک صفحه
 • سررسیدهای یک ماه در دو صفحه
 • انواع طراحی ها در سررسید از نظر سایز و قطع کتاب
 • طراحی سررسید وزیری
 • طراحی سررسید رحلی
 • طراحی سررسید رقعی
 • طراحی سررسید جیبی
 • طراحی سررسید خشتی
 • طراحی سررسید پالتویی
 • طراحی سررسید اروپایی
 • در طراحی سررسید به جای گزاری المان‌های تبلیغاتی توجه کنید
 • در صفحات ابتدایی و انتهایی سررسید چه چیزی درج می‌شود
 • در یک کلام