رفتن به محتوا

طراحی پاکت نامه؛ تضمینی برای خوانده شدن نامه شما

 • چرا طراحی پاکت نامه حائز اهمیت است
 • پاکت نامه و اندیشه کاری شما باید در یک راستا باشند
 • برای افزایش حداکثری عملکرد، همه کاراکترهای لازم برای یک پاکت را در نظر بگیرید
 • هدفتان از طراحی را بدانید
 • سعی کنید طراحی پاکت ساده و قابل فهم باشد
 • واضح و جذاب طراحی کنید
 • قوانین را دنبال کنید
 • پاکت نامه چه اندازه‌ای باید باشد؟
 • موارد مهمی که باید در طراحی پاکت نامه به آن‌ها توجه کرد
 •  روی پاکت از جملات جذاب استفاده کنید
 •  مخاطب را به مطالب پاکت ارجاع دهید و از جملات دستوری استفاده کنید
 • برای سفارشات فوری به یک هدیه ویژه اشاره کنید و از تصاویر یا عکس‌ها استفاده کنید
 • تمامی امکانات موجود را در نظر بگیرید
 • اگر هدفتان تبلیغ نیست، تبلیغاتی طراحی نکنید
 • هدف خود را از ارسال پاکت مشخص کنید
 • سخن آخر