رفتن به محتوا

سفارش طراحی کتاب و اصولی که باید در آن رعایت کرد

 • نکاتی که در طراحی کتاب باید رعایت شود
 • اولین قدم خواندن کتاب است
 • طراحی خود را در قالب یک کتاب چاپ شده در نظر بگیرید
 • توجه به جزئیات در طراحی کتاب
 • یک ذهن ویراستار داشته باشید
 • برای کتاب خود یک فوت مناسب انتخاب کنید
 • مراحل طراحی کتاب
 • انتخاب کردن هدف مهم‌ترین بخش از طراحی
 • انتخاب یک موضوع
 • برای کتاب خود یک طرح کلی انتخاب
 • سبک نوشتن خود را در طراحی کتاب مشخص کنید
 • انتخاب یک محیط مناسب برای نوشتن کتاب
 • ویرایش و بازنویسی کتاب
 • کمک گرفتن از یک ویرایشگر حرفه‌ای در طراحی کتاب
 • کتاب خود را منتشر کنید
 • طراحی جلد کتاب
 • کتاب‌های مختلف را بررسی کنید
 • قسمت‌های مختلف جلد کتاب خود را مشخص کنید
 • 1.     طراحی جلد روی کتاب
 • 2.     طراحی جلد پشت کتاب