رفتن به محتوا

فروش بیشتر با رعایت اصول تبلیغ نویسی

 • انواع کسب و کار با رویکرد نوع نگرش
 • کسب و کار منفعل
 • کسب و کار عامل
 • رعایت اصول تبلیغ نویسی
 • تیتر
 • چهار چوب مقالات و متن های آگهی
 • از مخاطب درخواست کنید کاری که گفتید را انجام دهد!
 • مختصر و مفید سخن بگویید
 • نرخ بازگشت سرمایه (ROI)
 • ROI مثبت
 • ROI منفی
 • آیا بازگشت سرمایه صفر به معنای ضرر است؟!
 • کلام پایانی
 • تبلیغ نویس کیست
 • یک تبلیغ نویس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد
 • روانشناسی تیر خلاص در تبلیغ نویسی
 • طنز نویسی
 • مهارت در نوشتن و رعایت اصول نگارش
 • دامنه لغات وسیع به همراه آشنایی با زبان معیار کشور