رفتن به محتوا

محتوای ارزشمند چیست؟

 • 10 ویژگی که هر محتوای ارزشمند باید داشته باشد.
 • ملاک‌های ارزش محتوا
 • جامع، کامل و جدید باشد.
 • انسجام و نظم مشخص داشته باشد.
 • معتبر و دارای صحت باشد و دستور زبان و نکات املایی در آن رعایت شود.
 • دارای دسته‌بندی، فهرست یا زیرعنوان باشد.
 • صفحه‌بندی و چیدمان مناسب داشته باشد.
 • جملات کوتاه و واضح باشند.
 • دارای تعداد مناسب تصویر باکیفیت ولی کم‌حجم باشد.
 • لینک‌دهی‌ کافی در محتوا انجام شود.
 • انواع تگ در محتوا استفاده شود.