رفتن به محتوا

محتوای ارزشمند چیست؟

 • 10 ویژگی که هر محتوای ارزشمند باید داشته باشد
 • ملاک‌های ارزش محتوا
 • جامع، کامل و جدید باشد
 • انسجام و نظم مشخص داشته باشد
 • معتبر و دارای صحت باشد و دستور زبان و نکات املایی در آن رعایت شود
 • دارای دسته‌بندی، فهرست یا زیرعنوان باشد
 • صفحه‌بندی و چیدمان مناسب داشته باشد
 • جملات کوتاه و واضح باشند
 • دارای تعداد مناسب تصویر باکیفیت ولی کم‌حجم باشد
 • لینک‌دهی‌ کافی در محتوا انجام شود
 • انواع تگ در محتوا استفاده شود