رفتن به محتوا

نحوه ایجاد یک برنامه 5 ساله که در واقع به آن پایبند خواهید بود [In 4 Steps] -یارا پلاس

  • برنامه 5 ساله چیست؟
  • مزایای یک برنامه 5 ساله
  • نمونه برنامه 5 ساله
  • چگونه یک برنامه 5 ساله بسازیم
  • 1. “چرا” خود را بدانید.
  • 2. تمام جنبه های زندگی خود را در نظر بگیرید.
  • 3. آن را هوشمند کنید
  • 4. با ایده های بزرگ شروع کنید سپس تمرکز خود را محدود کنید.