رفتن به محتوا

نحوه برخورد با نظرات منفی در شبکه های اجتماعی [+ Examples] -یارا پلاس

 • نحوه برخورد با نظرات منفی در شبکه های اجتماعی
 • 1. در اسرع وقت به کامنت پاسخ دهید.
 • ۲- عذرخواهی کنید.
 • 3. در مورد مشکل به صورت خصوصی بحث کنید.
 • 4. از بازخورد آنها قدردانی کنید.
 • 5. از آنها بپرسید که چگونه می توانید کمک کنید و کمک کنید.
 • 6. همه نظرات منفی را حذف نکنید.
 • 7. نبردهای خود را انتخاب کنید.
 • نمونه هایی از نظرات منفی در شبکه های اجتماعی
 • 1. شکایات مشتریان
 • نحوه پاسخگویی به شکایات:
 • 2. ترولینگ
 • نحوه برخورد با ترول ها:
 • 3. نظرات مخرب
 • نحوه برخورد با نظرات مخرب:
 • 4. نظرات تهدیدآمیز
 • نحوه برخورد با نظرات تهدیدآمیز:
 • Snappy Responses در نبرد پیروز می شود، اما مهربانی در جنگ پیروز می شود