رفتن به محتوا

نحوه نوشتن استعفانامه محترمانه [+Samples & Templates] -یارا پلاس

 • نحوه نوشتن نامه استعفای حرفه ای
 • فرمت نامه استعفا
 • در نامه استعفای حرفه ای چه مواردی را لحاظ کنم؟
 • 1. بیانیه استعفا و تاریخ پایان
 • 2. سپاسگزاری
 • 3. جزئیات انتقال
 • 4. اطلاعات تماس شخصی
 • مواردی که نباید در نامه استعفا گنجانده شود
 • 1. حرکت های آینده شغلی
 • 2. زبان ناپسند
 • 3. دلبستگی های عاطفی
 • 4. انتقاد از همکاران
 • 5. فرافکنی تلخی
 • نمونه نامه های استعفای حرفه ای
 • 1. نمونه نامه استعفای مهربان
 • 2. نمونه نامه استعفای مختصر
 • 3. نمونه نامه استعفای فوری
 • قالب نامه استعفای حرفه ای رایگان
 • 1. الگوی نامه استعفای پیمانکار
 • 2. قالب نامه استعفای اجرایی
 • برای نوشتن نامه استعفای خود آماده اید؟