رفتن به محتوا

نقل قول های محلی چیست؟ [+ 4 Steps to Build Them for Your Business] -یارا پلاس

  • نقل قول های محلی چیست؟
  • مزایای نقل قول های محلی
  • انواع نقل قول های محلی
  • نقل قول های ساختاریافته
  • نقل قول های بدون ساختار
  • نحوه ساختن نقل قول برای سئوی محلی در 4 مرحله
  • 1. از جمع کننده های داده استفاده کنید.
  • 2. NAP خود را به سایت های اصلی ارسال کنید.
  • 3. NAP خود را به وب سایت های مخصوص صنعت و محلی ارسال کنید.
  • 4. استنادهای محلی بدون ساختار را دنبال کنید.