رفتن به محتوا

نکاتی مبتنی بر داده برای رهبری تیم هیبریدی موفق در سال 2022 -یارا پلاس

  • 1. قوانین تعامل را تنظیم کنید.
  • 2. از ارتباطات ناهمزمان استفاده کنید.
  • 3. فرآیند نصب قوی داشته باشید.
  • 4. به تیم خود اعتماد کنید.
  • 5. اولویت دادن به فرهنگ تیم.
  • 6. روی تجهیزات تیم خود سرمایه گذاری کنید.