رفتن به محتوا

پنالتی گوگل و راه های تشخیص و خروج از آن با یاراپلاس

  • آموزش سئو و پنالتی گوگل یعنی چی  ؟
  • کی پنالتی گوگل شامل ما هم شده ؟
  • چجوری از دست پنالتی گوگل فرار کنیم ؟
  • بهترین راه برای در امان موندن از پنالتی گوگل
  • چه زمانی سایت پنالتی می شود ؟
  • انواع پنالتی گوگل
  • ۱. در این جا تمام صفحات شما حذف می شود یعنی دیگر در جستجوگر گوگل دیده نمی شوید که به این Manual Penalty می گویند .
  • ۲.  سایت شما از صفحات ۱۰ به بعد گوگل منتقل می شود . که به این Algorithmic Penalty می گویند و معمولا به دو دلیل این اتفاق می افتد .
  • چطور می توان از  پنالتی خارج شد ؟