رفتن به محتوا

چرا باید از ویدیوهای تعاملی استفاده کنید؟ [Data from 500+ Marketers] -یارا پلاس

  • ویدئوی تعاملی چیست؟
  • مزایای ویدئوهای تعاملی
  • چگونه یک ویدیوی تعاملی بسازیم
  • 1. مفهوم خود را طوفان فکری کنید.
  • 2. پلتفرم ویدیویی خود را انتخاب کنید.
  • 3. نتایج را تجزیه و تحلیل کنید.
  • 1. مایل 22
  • 2. حفاری های شیرین
  • 3. بورسین