رفتن به محتوا

چرا خودآگاهی در رهبری یک امر ضروری برای موفقیت است؟ -یارا پلاس

  • خودآگاهی در رهبری چیست؟
  • چرا خودآگاهی در رهبری مهم است؟
  • فواید خودآگاهی در رهبری
  • 5 نمونه از خودآگاهی در رهبری
  • 1. دبی اولوسولا آکینتند – مشاور بازاریابی و استراتژی رشد آموزش در آموسنگ
  • 2. تریسی گرازیانی – مالک Graziani Multimedia LLC
  • 3. دن مویل – HubSpot مشاور
  • 4. دمتریوس بی. – موسس مارو
  • 5. جردن بازینسکی – معاون اجرایی و مدیر کل در کوتیویتی