رفتن به محتوا

چرا من معتقدم که کارمندان، نه مشتریان، باید اول باشند – یاراپلاس

  • این یک محل کار ساخته شده است که در آن همه برای یک هدف کار می کنند
  • این به ما کمک کرد تا بهترین استعدادها را حفظ کنیم
  • این یک رابطه ایجاد کرده است که در آن کارمندان می خواهند دوباره در تجارت سرمایه گذاری کنند
  • برای ایجاد محیطی بهتر، استرس را کاهش می دهد