رفتن به محتوا

چرا هر شرکتی باید شایستگی های اصلی خود را بداند؟ -یارا پلاس

  • شایستگی های اصلی در کسب و کار چیست؟
  • نمونه هایی از شایستگی های اصلی
  • بازاریابی هوشمندانه از جو دوسر
  • ارزش باور نکردنی از کانوا
  • رویکرد نوآورانه کاربر اول از گوگل
  • چگونه می توانید یک شایستگی اصلی را تعیین کنید؟
  • 1. با چیزی که از قبل می دانید شروع کنید.
  • 2. به رقابت خود نگاه کنید.
  • 3. با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید.