رفتن به محتوا

چک لیستی که هر بازاریاب به آن نیاز دارد -یارا پلاس

 • وظایف رسانه های اجتماعی
 • چک لیست روزانه رسانه های اجتماعی
 • 1. به اشتراک گذاری محتوا.
 • 2. پاسخگویی به نظرات و DM.
 • 3. نام های تجاری و محتوای مرتبط با صنعت را نظارت کنید.
 • 4. روندها و محتوای پر سر و صدا را شناسایی کنید.
 • 5. به سوالات در انجمن ها پاسخ دهید.
 • 6. با مبشر برند ارتباط برقرار کنید.
 • چک لیست ماهانه رسانه های اجتماعی
 • 1. تجزیه و تحلیل خود را بررسی کنید.
 • 2. هدف گذاری کنید.
 • 3. محتوای ماه آینده را برنامه ریزی کنید.