رفتن به محتوا

چگونه از 5 مرحله چرخه خرید مشتری برای فروش بیشتر استفاده کنیم -یارا پلاس

 • چرخه خرید چیست؟
 • چرخه خرید آنلاین
 • 5 مرحله از چرخه خرید مشتری
 • 1. آگاهی
 • 2. ملاحظه
 • 3. قصد
 • 4. خرید
 • 5. خرید مجدد (تجدید)
 • محتوای هدفمند برای هر مرحله ایجاد کنید
 • محتوا را از طریق کانال های مناسب در دسترس قرار دهید
 • یک چرخه خرید مشتری معنادار ایجاد کنید