رفتن به محتوا

چگونه این مشاغل کوچک در بازاریابی ایمیلی برنده می شوند؟ – یاراپلاس

 • 1. دسترسی زودهنگام و معاملات انحصاری را به مشترکین بدهید
 • شکلات روز بخیر ابتدا به مشترکین اطلاع می دهد
 • Saie دسترسی زودهنگام را ارائه می دهد
 • 2. یک سری ایمیل ایجاد کنید
 • اولین برداشت های اصلاحات
 • ساعی وسواس دارد
 • 3. موضع گیری کنید
 • تاچه از حقوق سقط جنین دفاع می کند
 • Glossier رای دادن را تشویق می کند
 • 4. پیام خود را شخصی سازی کنید
 • آشپزخانه هو در مورد روز مادر واقعی می شود
 • Paynter Jacket به‌روزرسانی‌های محصول سفارشی را به اشتراک می‌گذارد
 • 5. خلاصه هفتگی ارسال کنید