رفتن به محتوا

چگونه بازاریابان برای مرحله حذف کوکی های شخص ثالث گوگل آماده می شوند -یارا پلاس

  • چگونه بازاریابان برای مرحله حذف کوکی های شخص ثالث گوگل آماده می شوند
  • 1. بازاریابان عملیات جمع آوری داده ها و مدل های مدیریتی خود را تقویت یا توسعه می دهند.
  • 2. بازاریابان در حال جمع آوری اطلاعات مشتریان از طریق ایمیل مارکتینگ هستند.
  • 3. بازاریابان بیشتر بر وفاداری و حفظ مشتری تمرکز می کنند.
  • 4. بازاریابان بر بهترین ها تمرکز خواهند کرد برداشت ها به جای بهترین کاربران.