رفتن به محتوا

چگونه ما آموزش Async را به تیم حمایت از مشتری کاملاً توزیع شده خود ارائه می دهیم – یاراپلاس

  • فرمت آموزشی
  • چگونه مشارکت را تشویق کردیم
  • چیزی که یاد گرفتیم
  • با نگاه به آینده