رفتن به محتوا

چگونه می توانید از Ubersuggest استفاده کنید تا بفهمید رقبای شما چه می کنند و آنها را شکست دهید – یاراپلاس

  • چگونه با استفاده از Ubersuggest از رقابت خود جاسوسی کنید
  • 1. جستجو از صفحه اصلی Ubersuggest
  • 2. رقبا را از داخل پروژه خود ردیابی کنید
  • 3. یک پروژه رقیب ایجاد کنید
  • 4. کلمات کلیدی آنها را ردیابی کنید
  • 5. در مورد بک لینک های آنها تحقیق کنید
  • 6. برنامه افزودنی کروم را دانلود کنید
  • نکته پاداش: اشتباهات رقیب خود را بیابید و از آنها اجتناب کنید یا آنها را به نفع خود استفاده کنید
  • نتیجه