رفتن به محتوا

چگونه کسب و کاری ساخته ام که سود و هدف را در اولویت قرار دهد – یاراپلاس

  • ما به جای اینکه بخواهیم متخصص شویم، با کارشناسان کار کردیم
  • ما به دنبال چیزی بودیم که می توانستیم بدهیم
  • ما تصمیم گرفتیم که پایبندی به باورهایمان ما را قوی تر می کند