رفتن به محتوا

چگونه کسب و کار خود را به عنوان یک درونگرا با اضطراب رشد داده ام – یاراپلاس

  • من برای ایجاد اعتماد به نفس خود را کوچک شروع کردم
  • من عادت هایی برای حمایت از سلامت روانم ایجاد کردم
  • من مرشدانی مثل خودم پیدا کردم – و مربیانی که می توانستند مرا هل دهند