رفتن به محتوا

گزارش تنوع، حقوق صاحبان سهام و گنجاندن بافر در سال 2022 – یاراپلاس

  • چگونه در مورد جمع آوری داده های DEI پیش رفتیم
  • نتایج از گزارش DEI 2022 بافر
  • چیزی که در ادامه روی آن تمرکز می کنیم
  • نقشه راه ما برای سال 2022 و پس از آن