رفتن به محتوا

یک راهنمای ساده برای دستیابی به مشتریان -یارا پلاس

 • تبلیغات هدفمند چیست؟
 • کجا می توانید تبلیغات هدفمند را منتشر کنید؟
 • بهترین روش های هدف گذاری تبلیغات
 • 1. به مصرف کنندگان محتوایی بدهید که آنها به آن اهمیت می دهند
 • 2. آن را جالب نگه دارید
 • 3. روی فرکانس یک Cap تنظیم کنید
 • 4. مکان مناسب را پیدا کنید
 • 5. مخاطب خود را مشخص کنید
 • 6. خیلی خاص نشوید
 • 7. خارج از جعبه فکر کنید
 • 8. تست، تست، تست
 • 9. یک شبکه گسترده بفرستید
 • 10. تأثیر خود را اندازه گیری کنید
 • نمونه های تبلیغاتی هدفمند
 • 1. نیویورک تایمز
 • 2. Nom Nom
 • 3. سستی
 • 4. کششی
 • 5. 360Learning
 • 6. کی جواهرات
 • 7. پلوتن
 • ضربه زدن به Bullseye
 • فراموش نکنید که این پست را به اشتراک بگذارید!