رفتن به محتوا

10 بهترین الگوی بودجه مدیریت پروژه رایگان برای بازاریابان -یارا پلاس

 • یک الگوی بودجه مدیریت پروژه خوب برای بازاریابی چیست؟
 • بهترین الگوهای بودجه مدیریت پروژه
 • 1. HubSpot [Excel, Google Sheets]
 • 2. اسپندسک [Excel]
 • 3. صفحه هوشمند [Excel]
 • 4. کاپترا [PDF]
 • 5. بینش هوشمند [Google Sheets]
 • 6. دوشنبه [Built-In Template]
 • 7. SwagDrop [Google Sheets]
 • 8. مدیر پروژه [Excel]
 • 9. متریک تقاضا [Excel]
 • 10. نمره [Excel]
 • بیشترین استفاده را از بودجه مدیریت پروژه خود ببرید