رفتن به محتوا

6 تاکتیک برای افزایش فروش تجارت الکترونیک [Without Discounting] -یارا پلاس

 • 6 تاکتیک برای افزایش فروش تجارت الکترونیک
 • 1. تست A/B
 • نکته حرفه ای
 • 2. یک لیست ایمیل بسازید
 • نکته حرفه ای
 • 3. سیگنال های اعتماد
 • نکته حرفه ای
 • 4. نقشه برداری حرارتی
 • نکته حرفه ای
 • 5. از CTA خارج شوید
 • نکته حرفه ای
 • 6. رسانه های اجتماعی
 • نکته حرفه ای
 • برگردیم به تو