رفتن به محتوا

6 تاکتیک برای بهبود روابط عمومی اجتماعی -یارا پلاس

 • روابط عمومی در رسانه های اجتماعی به چه معناست؟
 • چگونه رسانه های اجتماعی روابط عمومی را تغییر داده اند؟
 • ارتباط
 • تاثیر گذار
 • چرخه 24/7
 • نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی برای روابط عمومی
 • 1. دکمه های اشتراک گذاری اجتماعی را به پیام خود اضافه کنید.
 • 2. با اینفلوئنسرها کار کنید.
 • 3. ثابت قدم باشید.
 • 4. فعال باشید.
 • 4. ایجاد روابط خوب با رسانه ها.
 • 5. از هشتگ ها استفاده کنید.
 • نمونه های کمپین روابط عمومی رسانه های اجتماعی
 • 1. لگو
 • 2. بانک محور
 • 3. پایه
 • شکاف بین رسانه های اجتماعی و روابط عمومی خود را پر کنید