رفتن به محتوا

7 بهترین روش برای کمپین های بازاریابی ایمیلی بهتر -یارا پلاس

 • آهنگ ایمیل
 • فرکانس بازاریابی ایمیلی
 • بهترین روش‌های آهنگسازی ایمیل
 • 1. اهداف خود را درک کنید.
 • 2. سعی کنید طرز فکر هر مشتری را درک کنید.
 • 3. زمانی که می توانید شخصی سازی کنید.
 • 4. خیلی خجالتی نباشید.
 • 5. زیاد پرخاشگر نباشید.
 • 6. فرکانس مناسب برای کسب و کار خود را افزایش دهید.
 • 7. به مشترکین خود استقلال بدهید.
 • برگردیم به تو