رفتن به محتوا

9 نکته در مورد نحوه ترک شغل با شرایط خوب -یارا پلاس

  • چگونه یک شغل را با شرایط خوب ترک کنیم
  • 1. ابتدا به مدیر خود بگویید.
  • 2. حداقل اخطار دو هفته ای خود را اعلام کنید.
  • 3. فایل های خود را سازماندهی کنید.
  • 4. با قدرت تمام کنید.
  • 5. پیشنهاد آموزش جایگزین خود را بدهید.
  • 6. یک ایمیل خداحافظی برای همکاران خود بنویسید.
  • 7. سپاسگزاری کنید.
  • 8. مدیر، تیم یا شرکت خود را مورد انتقاد قرار ندهید.
  • 9. در مورد تجربه خود بازخورد بدهید.