رفتن به محتوا

9 پیش بینی در سال 2022 -یارا پلاس

 • 9 روند اتوماسیون که باید در سال 2022 تماشا کنید
 • 1. خودکار کردن اقدامات با ارزش بالا
 • 2. اولویت بندی بازاریابی، فروش و همسویی موفقیت
 • 3. اتوماسیون به عنوان بخشی حیاتی از CRMها
 • 4. اتوماسیون برای شخصی سازی بیشتر
 • 5. اتوماسیون در سراسر پشته برنامه یک شرکت
 • 6. چت ربات های تجاری به عنوان نمایندگان تمام وقت
 • 7. هوش مصنوعی برای تصمیم گیری خودکار
 • 8. خودکارسازی جمع آوری و گزارش دهی داده ها
 • 9. RPA به کسب و کارها کمک می کند تا مولدتر شوند
 • آیا اتوماسیون کاری که ما می شناسیم تغییر می کند؟